Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2021-10-21
Түгээмэл асуулт, хариулт
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас комплаенсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-11
Гарчиг: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Виртуал хөрөнгийн чиглэлээр байгуулагдсан багийн уулзалт 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-28
ШИНЭ КОРОНАВИРУС (COVID-19)-Т ХАЛДВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ОЛОН УЛСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААР
Дэлгэрэнгүй
...
2023-01-30
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2021-02-26
Цагдаагийн албан хаагчдад зайны сургалт зохион байгуулсан тухай
Дэлгэрэнгүй
...
2022-04-01
САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНААС БАНКУУДТАЙ ХИЙХ ХАГАС ЖИЛ ТУТМЫН ЭЭЛЖИЛТ УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
...
2022-05-16
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-19
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-01-05
Дэлхийн банкаар үйлчлүүлэх эрхгүй этгээдийн жагсаалт шинэчлэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-15
Тагнуулын ерөнхий газар мэдэгдэл гаргажээ
Дэлгэрэнгүй