Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
1 жилийн өмнө
Түгээмэл асуулт, хариулт
Дэлгэрэнгүй
...
2 жилийн өмнө
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Мөнгө угаах гэмт хэрэгт тооцогддог түгээмэл 30 хэлбэр
Дэлгэрэнгүй
...
2 сарын өмнө
Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй
...
2 жилийн өмнө
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
3 сарын өмнө
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2 сарын өмнө
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Тагнуулын ерөнхий газар мэдэгдэл гаргажээ
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Дэлхийн банкаар үйлчлүүлэх эрхгүй этгээдийн жагсаалт шинэчлэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ААС “ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
Дэлгэрэнгүй
...
11 сарын өмнө
Олон улсад үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хориг арга хэмжээний тухай
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Цахим гэмт хэргийн талаар онцлох баримтууд
Дэлгэрэнгүй