Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2023-04-07
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас комплаенсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-01-05
Нийтийн Wi-Fi, USB-ийг "ашиглахгүй" байхыг Тагнуулын ерөнхий газраас зөвлөж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-03
Малайз Улсын Төв Банкнаас зохион байгуулж буй Мөнгө угаахтай тэмцэх Хакатон тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-11
Гарчиг: Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Виртуал хөрөнгийн чиглэлээр байгуулагдсан багийн уулзалт 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-10
Хуурамч мэдээлэлд итгэж залилуулахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2023-02-24
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (фатф)-ын чуулга уулзалт 2023 оны 2 дугаар сарын 20-ноос 24-ны өдрүүдэд боллоо.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-01-21
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
2021-02-26
Цагдаагийн албан хаагчдад зайны сургалт зохион байгуулсан тухай
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-17
Цахим гэмт хэргийн талаар онцлох баримтууд
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-22
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-19
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй