Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2022-04-22
Олон улсад үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хориг арга хэмжээний тухай
Дэлгэрэнгүй
...
2023-01-25
Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Дэлгэрэнгүй
...
2024-01-19
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Краудфандинг буюу олон нийтийн санхүүжилтийг ашиглан терроризмыг санхүүжүүлэх нь” сэдэвт вэбинарыг зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2024-02-02
Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс (БНАЛАУ)-ын Санхүүгийн мэдээллийн алба албан ёсоор Харилцан ойлголцлын санамж бичиг солилцлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2021-10-21
Түгээмэл асуулт, хариулт
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2019-12-28
Иргэдийг гадаадын тусгай албанд ашиглагдахаас сэрэмжлүүлэх шаардлага тулгарч байна
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-19
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-06-07
Азийн хөгжлийн банк болон Санхүүгийн мэдээллийн алба хамтран “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаахтай тэмцэх нь” сэдвээр төр, хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд сургалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2021-01-21
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
2021-02-26
Цагдаагийн албан хаагчдад зайны сургалт зохион байгуулсан тухай
Дэлгэрэнгүй