Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2 жилийн өмнө
УТНБЭ болон тэдгээрийн санхүүгийн байгууллагад учруулж болох эрсдэл
Дэлгэрэнгүй
...
2 жилийн өмнө
САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, ОФФШОР ДАНСНЫ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН ХЭРЭГСЭЛ
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ААС “ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Нийтийн Wi-Fi, USB-ийг "ашиглахгүй" байхыг Тагнуулын ерөнхий газраас зөвлөж байна
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
Цагдаагийн албан хаагчдад зайны сургалт зохион байгуулсан тухай
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Дэлхийн банкаар үйлчлүүлэх эрхгүй этгээдийн жагсаалт шинэчлэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
Африкийн хамгийн баян эмэгтэй улсынхаа төсвийн хөрөнгөөр тэрбумтан болсныг сэтгүүлчид илчилжээ
Дэлгэрэнгүй
...
2 жилийн өмнө
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦОО, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Дэлгэрэнгүй
...
2 жилийн өмнө
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
3 жилийн өмнө
Иргэдийг гадаадын тусгай албанд ашиглагдахаас сэрэмжлүүлэх шаардлага тулгарч байна
Дэлгэрэнгүй
...
1 жилийн өмнө
АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛД ХАМААРАХ 48 ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШАЛГАВ
Дэлгэрэнгүй
...
1 сарын өмнө
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй