Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2022-12-22
ФАТФ 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр үл хөдлөх хөрөнгийн салбараар дамжуулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн тухай вебинар зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-02-17
Цахим гэмт хэргийн талаар онцлох баримтууд
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-19
ФАТФ-аас 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Фентанил ба синтетик опиод ашиглан мөнгө угаахтай холбоотой тайланг гаргав.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-10
Хуурамч мэдээлэлд итгэж залилуулахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна
Дэлгэрэнгүй
...
2021-01-21
БАНКНЫ УДИРДАХ АЖИЛТАН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРГЭЭР ШАЛГАГДАЖ БАЙНА
Дэлгэрэнгүй
...
2019-12-28
Иргэдийг гадаадын тусгай албанд ашиглагдахаас сэрэмжлүүлэх шаардлага тулгарч байна
Дэлгэрэнгүй
...
2023-11-08
АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2023-09-21
Ам.Долларын корреспондент банкны харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр 3 өдрийн сургалт болж өнгөрлөө
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦОО, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Дэлгэрэнгүй
...
2022-12-19
ФАТФ Мьянмар улсыг “хар жагсаалт”-д орууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын банкны холбооноос Азийн сантай хамтран Банкны комплаенсийн үүрэг оролцоог таниулах уулзалтыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гүйцэтгэх дээд шатны удирдлагуудтай хийлээ.
Дэлгэрэнгүй