Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2022-12-19
ФАТФ Мьянмар улсыг “хар жагсаалт”-д орууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-09-15
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-03-13
Коронавирусийн дуулианыг ашиглан Хятадын хакерууд Монголын төрийн байгууллагуудад халдсаныг судлаачид илрүүлжээ
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-19
Латвийн Санхүүгийн мэдээллийн алба 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Крипто хөрөнгийн ирээдүйг тодорхойлох нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-01-22
Мөнгө угаах гэмт хэрэгт тооцогддог түгээмэл 30 хэлбэр
Дэлгэрэнгүй
...
2023-01-30
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлуудын тухай хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг гаргалаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-03
Малайз Улсын Төв Банкнаас зохион байгуулж буй Мөнгө угаахтай тэмцэх Хакатон тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-05
“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх журам”-ын танилцуулга, хэлэлцүүлгийг Монголын Банкны холбоо болон Аз
Дэлгэрэнгүй
...
2023-07-16
МОНГОЛ УЛС САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ЫН 40 ЗӨВЛӨМЖИЙГ БҮРЭН ХАНГАСАН ОРОН БОЛЛОО
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас комплаенсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2020-01-05
Нийтийн Wi-Fi, USB-ийг "ашиглахгүй" байхыг Тагнуулын ерөнхий газраас зөвлөж байна
Дэлгэрэнгүй