Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

...
2021-05-27
САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ААС “ЭРСДЭЛД СУУРИЛСАН
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-08
САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, ОФФШОР ДАНСНЫ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН ХЭРЭГСЭЛ
Дэлгэрэнгүй
...
2022-04-22
Олон улсад үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой хориг арга хэмжээний тухай
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтаас комплаенсийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-04-07
Монголын банкны холбооноос Азийн сантай хамтран Банкны комплаенсийн үүрэг оролцоог таниулах уулзалтыг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн гүйцэтгэх дээд шатны удирдлагуудтай хийлээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2024-02-02
Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс (БНАЛАУ)-ын Санхүүгийн мэдээллийн алба албан ёсоор Харилцан ойлголцлын санамж бичиг солилцлоо
Дэлгэрэнгүй
...
2023-07-16
МОНГОЛ УЛС САНХҮҮГИЙН ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ БАЙГУУЛЛАГА (ФАТФ)-ЫН 40 ЗӨВЛӨМЖИЙГ БҮРЭН ХАНГАСАН ОРОН БОЛЛОО
Дэлгэрэнгүй
...
2023-08-31
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-03
Малайз Улсын Төв Банкнаас зохион байгуулж буй Мөнгө угаахтай тэмцэх Хакатон тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-05-22
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
Дэлгэрэнгүй
...
2023-12-15
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дэлгэрэнгүй
...
2020-04-06
МӨНГӨ УГААХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦОО, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Дэлгэрэнгүй